Dette kan skyldes flere ting:

1: Din alarm sender ikke en sms: Test det ved at sende en sms til dig selv.
2: At dit abonnement er blevet ændret til gratis.
3: At vores telefonnummer +45 25 80 73 38 ikke er indtastet korrekt.

Skriv en mail til Support@nabosupport.dk, hvis du ikke har fundet fejlen.